HISTORIE

Pozorný návštěvník našich internetových stránek se jistě zamyslí nad tím, proč naše společnost používá v mnoha případech elektronické komunikace právě názvu „Liberta“.

Současní majitelé společnosti Svoboda sklenářství, s.r.o. se rozhodli – přesto, že se jedná o zcela jiné zaměření podnikatelské činnosti - zachovat tradiční značku „Liberta“ patřící jejich předkům. Ano, právě tuto si zvolil jejich pradědeček v roce 1924 pro svůj zakládající podnik v Mělníku, a pod tímto názvem zpočátku vyráběl pletené košíky a později dětské kočárky slavné v celém tehdejším Československu. Společnost Liberta s úspěchem rostla, měla dokonce vlastní fotbalový klub. Po znárodnění v roce 1948 začala v podniku rovněž výroba jízdních kol.

Historie této slavné značky nás inspiruje a zároveň samozřejmě zavazuje k tomu, abychom jí svojí houževnatostí a vynikajícími pracovními výkony – přestože se pohybujeme ve zcela jiné podnikatelské oblasti - dělali pouze to nejlepší jméno.