AKTUÁLNĚ

Dotace na projekt - Zavedení systému kontroly vyráběného zboží

středa 18. února 2009

Byla nám odsouhlasena dotace na projekt "Zavedení systému kontroly vyráběného zboží". Tento projekt má naší společnosti přinést zvýšení produktivity práce zaměstnanců v přípravě a výrobě.

Dále by měl projekt pomoci při:
  • zvýšení kapacity přípravy výroby, obchodního oddělení a řízení výroby
  • zavedení sledování výrobních toků a toků ve skladech pomocí systému čárových kódů a tím zvýšení efektivity a rychlosti v této oblasti
  • monitoringu zakázek
  • efektivnějším přenosu informací a elektronickém zpracování některých skutečností (odstranění papírových vstupů a výstupů, digitalizace výrobní dokumentace apod.)
  • odstranění chybných zakázek vzniklých ručním přepisováním dat
  • snížení výrobních nákladů (chybné zakázky, efektivnější využití materiálu, zrychlení přípravy)
  • zkvalitnění služeb zákazníkovi – elektronický prodej, sledování zakázky
  • zrychlení a zkvalitnění vnitropodnikových procesů