PHONE MONO


 

Protihluková výplň s monolitickým sklem

Tato protihluková výplň oken je složena ze dvou, příp. tří skel různé síly a meziskelního prostoru. Správným navržením síly jednotlivých monolitických skel a určením velikosti meziskelního prostoru lze velmi účinně odbourat nadměrný hluk v místnosti (asymetrické zasklení).

Protihlukové výplně samozřejmě zcela splňují parametry tepelně izolačního dvojskla, zároveň se však výrazně snižuje hluk v obytných i komerčních budovách, který přichází z vnějšku.


Technické specifikace produktu

Označení Složení skla Síla prvku Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN410 Reflexe Index vzduchové neprůzvu-čnosti Spektrum - hodnoty přizpůsobení
mm (ca.) W/m2K LT % (±2) g-Wert % (±2) LR % (±2) Rw in dB C;Ctr
Phon 30/244-16AR-4241,180601330(-1,-4)
Phon 35/266-16AR-4261,180601335(-1,-4)
Phon 34/286-16AR-6281,179591334(-2,-5)
Phon 35/328-16AR-8321,178581335(-2,-5)
Phon 36/246-14AR-4241,280591336(-1,-5)
Phon 37/288-16AR-4281,179581337(-2,-6)
Phon 37/3610-16AR-10361,177561237(-1,-3)
Phon 38/2810-14AR-4281,278571338(-2,-5)
Phon 38/308-16AR-6301,178581338(-2,-6)
Phon 40/3210-16AR-6321,178571340(-2,-5)
Phon 40/3410-16AR-8341,177571340(-2,-4)
Phon 37/408-12AR-4SCF-12AR-4400,770461637(-1,-6)
Phon 39/508-16AR-6SCF-16AR-4500,670461639(-2,-7)
Phon 41/4410-12AR-4SCF-12AR-6440,769451641(-2,-5)

Vysvětlivky: V = vzduch, AR = argon, KR = krypton, SCF = super čirý float

Low E vrstva umístněna na pozici 3, u trojskla Low E vrstva umístněna na pozici 2 a 5

Rozměrové tolerance a výrobní možnosti podle aktuálních podmínek. POZOR! Změna tloušťky skla, nebo šířky meziskelního prostoru má vliv na celkové parametry.

Výběr z výrobního seznamu. Lze vyrobit i jiné kombinace.

Technické údaje zde uvedené jsou platné v okamžiku umístění na tyto internetové stránky a mohou se měnit. Hodnoty se vztahují k údajům výrobců, nebo jsou získané v nezávislých zkušebnách v souladu s platnými normami.

Tyto údaje odpovídají rozměrům výrobků podle zkušebních norem. Širší záruku nelze převzít, obzvláště u zkoušek při jiných podmínkách, nebo přímo na stavbě. Zabudování skel musí odpovídat aktuálním montážním podmínkám pro izolační skla.