PHONE VSG


 

Protihluková výplň s vrstveným sklem

U tohoto protihlukového skla je použito sklo, které je složeno ze dvou tabulí skla, která jsou spojena jednou nebo více PVB fóliemi. Tato PVB fólie působí jako tlumič hluku mezi tabulemi skla a účinně tak zabraňuje pronikání hluku do místnosti. Nejlepších akustických vlastností dosáhneme, použijeme-li tzv. asymetrické izolační zasklení (skla různé síly se správně navrženou velikostí meziskelního prostoru).

Protihlukové sklo s PVB fólií je rovněž díky PVB fólii sklem bezpečnostním zabraňujícím např. propadnutí, vloupání atd. Ideálně tedy kombinuje akustické vlastnosti s mechanickou odolností.


Technické specifikace produktu

Označení Složení skla Síla prvku Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN410 Reflexe Index vzduchové neprůzvu-čnosti Spektrum - hodnoty přizpůsobení
mm (ca.) W/m2K LT % (±2) g-Wert % (±2) LR % (±2) Rw in dB C;Ctr
Phon SC 38/298VSG SC-16AR-4291,179551238(-2,-6)
Phon SC 40/318VSG SC-16AR-6311,178551240(-3,-7)
Phon SC 41/278VSG SC-12KR-6271,178551241(-3,-7)
Phon SC 42/3510VSG SC-16AR-8351,178541242(-2,-6)
Phon SC 43/3710VSG SC-20AR-6371,178541243(-2,-6)
Phon SC 41/338VSG SC-16AR-8331,178551233(-2,-7)
Phon SC 41/3310VSG SC-16AR-6331,177541233(-2,-6)
Phon SC 42/358VSG SC-20AR-6351,178551342(-2,-6)
Phon SC 45/378VSG SC-18AR-10371,177551245(-2,-6)
Phon SC 47/3812VSG SC-16AR-8VSG SC381,176531247(-2,-6)
Phon SC 49/4112VSG SC-20AR-8VSG SC411,176531249(-2,-6)
Phon 38/456-12AR-6SCF-12AR-8VSG450,769461738(-2,-6)
Phon 40/476-12AR-6SCF-12AR-10VSG470,769461640(-2,-5)
Phon 42/496-12AR-6SCF-12AR-12VSG490,768461642(-2,-6)
Phon SC 37/278VSG SC-14AR-4271,279551237(-2,-5)

Vysvětlivky: V = vzduch, AR = argon, KR = krypton, SCF = super čirý float

Low E vrstva umístněna na pozici 3, u trojskla Low E vrstva umístněna na pozici 2 a 5

Rozměrové tolerance a výrobní možnosti podle aktuálních podmínek. POZOR! Změna tloušťky skla, nebo šířky meziskelního prostoru má vliv na celkové parametry.

Výběr z výrobního seznamu. Lze vyrobit i jiné kombinace.

Technické údaje zde uvedené jsou platné v okamžiku umístění na tyto internetové stránky a mohou se měnit. Hodnoty se vztahují k údajům výrobců, nebo jsou získané v nezávislých zkušebnách v souladu s platnými normami.

Tyto údaje odpovídají rozměrům výrobků podle zkušebních norem. Širší záruku nelze převzít, obzvláště u zkoušek při jiných podmínkách, nebo přímo na stavbě. Zabudování skel musí odpovídat aktuálním montážním podmínkám pro izolační skla.