VSG


 

Bezpečnostní vrstvené sklo

Bezpečnostní výplně z vrstveného skla VSG se skládají minimálně ze dvou skleněných tabulí různé síly, které jsou vzájemně spojené celým svým povrchem mezivrstvou. Jako mezivrstvu lze použít fólie z polyvinylbutyralu (PVB) nebo etylenvinylacetátu (EVA). Bezpečnostní výplně z vrstveného skla poskytují větší počáteční odolnost vůči namáhání než obyčejné sklo float. Při rozbití zůstávají jednotlivé úlomky skla vcelku a jsou drženy meziskelní fólií. U vrstvených skel používáme speciální značení, které nám udává sílu skleněných tabulí, jejich počet a sílu meziskelní fólie (např. pod označením VSG 55.1 se skrývá vrstvené sklo složené ze dvou skel float 5mm a meziskelní fólie o síle 0,38mm). V určitých případech je nutné použití vrstveného skla sestávajícího z několika tabulí tepelně tvrzeného skla (např. pochozí sklo, schodiště, skleněné zábradlí, světlíky atd.). Ve všech případech použití bezpečnostní výplně je míra bezpečnosti závislá na kvalitě rámové konstrukce. Síla skleněné tabule/tabulí by měla být navržena s ohledem na skutečnou velikost a zatížení konstrukce.

Správným navržením bezpečnostní výplně z vrstveného skla lze docílit bezpečnosti ochrany např. proti propadnutí, vloupání, průstřelu atd.


Technické specifikace produktu

Označení Složení skla Síla prvku Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN410 Reflexe Index vzduchové neprůzvu-čnosti Spektrum - hodnoty přizpůsobení
mm (ca.) W/m2K LT % (±2) g-Wert % (±2) LR % (±2) Rw in dB C;Ctr
VSG 2B233.16,45,78980832(-1,-3)
VSG P1A - P2A / 1B133.26,85,68979833(-1,-4)
VSG P1A - P2A / 1B133.2 mléčný6,85,668681233(-1,-4)
VSG P3A - P4A / 1B133.47,55,58978833(-1,-4)
VSG 2B244.18,45,68878834(-1,-2)
VSG P1A - P2A / 1B144.28,85,68877835(-1,-3)
VSG P1A - P2A / 1B144.2 mléčný8,85,667661235(-1,-3)
VSG P3A - P4A / 1B144.49,55,58876835(-2,-4)
VSG 2B255.110,45,68776835(-1,-3)
VSG P1A - P2A / 1B155.210,85,58775835(-1,-3)
VSG P1A - P2A / 1B155.2 mléčný10,85,566651235(-1,-3)
VSG P3A - P4A / 1B155.411,55,48774836(-1,-4)
VSG 2B266.112,45,58674836(-1,-3)
VSG P1A - P2A / 1B166.212,85,48673836(-1,-3)
VSG P3A - P4A / 1B166.413,55,38672837(-1,-4)
VSG P1A - P2A / 1B188.216,85,38470839(-1,-3)

Výběr z výrobního seznamu. Lze vyrobit i jiné kombinace.

Technické údaje zde uvedené jsou platné v okamžiku umístění na tyto internetové stránky a mohou se měnit. Hodnoty se vztahují k údajům výrobců, nebo jsou získané v nezávislých zkušebnách v souladu s platnými normami.

Tyto údaje odpovídají rozměrům výrobků podle zkušebních norem. Širší záruku nelze převzít, obzvláště u zkoušek při jiných podmínkách, nebo přímo na stavbě. Zabudování skel musí odpovídat aktuálním montážním podmínkám pro izolační skla.

Soubory ke stažení