ESG


 

Bezpečnostní tepelně tvrzené sklo

Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo je sklo, u kterého došlo za pomoci tepelně řízeného procesu ohřevu (nad 600°C) a ochlazení k vyvolání povrchového tlakového napětí. Účelem tohoto procesu je podstatně zvýšit odolnost skla vůči mechanickému a tepelnému namáhání (šokům). Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo se pak díky vnitřnímu pnutí při rozbití rozpadne na velké množství malých neostrých střepů o maximální velikosti 100mm.

Ve srovnání s obyčejným sklem float má toto bezpečnostní sklo mnohem větší ohybovou tuhost, přibližně pětkrát vyšší odolnost vůči bočnímu rázu, je podstatně odolnější vůči tepelným šokům. Nelze jej ovšem po vytvrzení dále opracovávat (řezat, vrtat ani jinak tvarovat). Sklo si nicméně i po procesu tvrzení uchovává světelné a energetické vlastnosti obyčejného skla.

Tepelně tvrzené sklo je považováno za bezpečnostní sklo splňující požadavky na bezpečnost dle normy ČSN EN 12150. V určitých případech je nutno tepelně tvrzená bezpečnostní skla vrstvit (např. pochozí sklo, schodiště, skleněné zábradlí, světlíky atd.). Ve všech případech použití bezpečnostního zasklení je míra bezpečnosti závislá na kvalitě rámové konstrukce. Síla skleněné tabule/tabulí by měla být navržena s ohledem na skutečnou velikost a zatížení konstrukce.


Technické specifikace produktu

Označení Složení skla Síla prvku Součinitel tepelné propustnosti Ug podle EN673 Světelný činitel prostupu světla Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření podle EN410 Reflexe Index vzduchové neprůzvu-čnosti Spektrum - hodnoty přizpůsobení
mm (ca.) W/m2K LT % (±2) g-Wert % (±2) LR % (±2) Rw in dB C;Ctr
ESG445,89087830(-2,-4)
ESG555,88985830(-1,-2)
ESG665,78984831(-2,-3)
ESG885,78882832(-1,-2)
ESG10105,68780834(-2,-3)
ESG12125,58678835(-2,-3)

Výběr z výrobního seznamu. Lze vyrobit i jiné kombinace.

Technické údaje zde uvedené jsou platné v okamžiku umístění na tyto internetové stránky a mohou se měnit. Hodnoty se vztahují k údajům výrobců, nebo jsou získané v nezávislých zkušebnách v souladu s platnými normami.

Tyto údaje odpovídají rozměrům výrobků podle zkušebních norem. Širší záruku nelze převzít, obzvláště u zkoušek při jiných podmínkách, nebo přímo na stavbě. Zabudování skel musí odpovídat aktuálním montážním podmínkám pro izolační skla.