Skip Navigation Links

ČASTÉ DOTAZY1Jaké sklo lze použít pro obklad za kuchyňskou linku, popřípadě jako obklad zdí?

Pro obklad za kuchyňskou linku nebo jako obklad celých stěn (např. koupelny, fitness, bazénové místnosti, školy, nemocnice atd.) lze bez problémů použít sklo LACOBEL a MATELAC, které bylo pro tyto účely speciálně vyvinuto. Použít lze jak obyčejnou verzi, tak tzv. SAFE verzi, kdy je sklo ze zadní strany opatřeno bezpečnostní fólií. Vždy je nutné konzultovat s výrobcem vzdálenost skleněného obkladu od kuchyňské varné desky.

2Chtěla bych si pořídit do interiéru skleněný nábytek. Slepení za pomoci silikonu se mi nejeví jako dostatečně estetické řešení. Můžete mi prosím poradit, čím sklo slepit?

Pro lepení skleněných polic, stolů, schodových stupňů atd. lze s úspěchem použít tzv. UV lepidlo. Tím lze vytvořit dokonale přesný spoj, jehož transparentnost nenaruší výsledný efekt.

3Chtěla bych si pořídit skleněný sprchový kout. Mám však obavy z čištění zaschlých kapek a vodního kamene. Existuje nějaké řešení, jak se vyhnout neustálému čištění?

Usazování vodního kamene a zasychání kapek vody lze velice efektivně a levně předejít nanesením ochranného filmu ClearShield® v průběhu výroby skla. Takto ošetřené sklo je odolné proti případnému znečištění a snadněji se udržuje.

4Potřeboval bych oddělit prostor kuchyně od obývacího pokoje. Upřednostňuji odlehčené řešení. Můžete mi poradit prosím?

Řešením jsou skleněné dveře, případně skleněná posuvná stěna oddělující tyto dva prostory. Nabízí se jak sklo čiré, tak matné nebo dosáhnout vysoce efektivního dojmu použitím barevných a vzorovaných meziskelních fólií nebo pískovaného vzoru na čirém skle.

5Rád bych nahradil dřevěné schody v interiéru skleněnými, jaké řešení mi doporučíte?

Pro skleněné schody a skleněné pochozí podlahy se používá tepelně tvrzených, vrstvených skel. Sklo je pak složeno z několika skleněných desek tepelně tvrzených a vzájemně vrstvených za pomoci bezpečnostních fólií. Tím je zajištěna bezpečnost proti propadnutí. Vždy je nutné konzultovat s výrobcem složení takových skel, neboť toto je odvislé od požadovaného rozměru skla.

6Jak je zajištěna těsnost izolačního dvojskla proti úniku plynu při použití meziskelní žaluzie?

Meziskelní žaluzie je uzavřena mezi dvěma skleněnými tabulemi. Pohyb žaluzie (manuální nebo motorový)  probíhá za pomoci magnetických komponentů přes sklo. Tím nejsou ovlivněny izolační vlastnosti dvojskla a pohyb žaluzie probíhá ve zcela utěsněném prostředí.

7Jaký vliv má meziskelní žaluzie na hodnotu Ug izolačního dvojskla?

Hodnota Ug izolačního dvojskla s meziskelní žaluzií se jen nepatrně zhorší. Tento drobný nedostatek však zcela vyváží praktičnost a estetičnost meziskelní žaluzie.

8Unikne časem plyn (argon, krypton) z izolačního skla?

Pokud se dá mluvit o únik plynu tak jde maximálně o 1% plynové náplně v meziskelního prostoru za rok. Samotné procento naplnění izolačních skel plynem záleží především na výrobcem používané technologii plnění izolačních skel plynem (standardně se pohybuje v rozmezí 92–98%), ale i tato skutečnost je zohledněna v normě, která požaduje a počítá s minimálním plněním 85%. Veškeré následné stanovení technických parametrů (Ug hodnoty) počítá právě s touto hodnotou.

9Jde použít ornamentní sklo do izolačního trojskla? Může být na jakékoli pozici?

Ano ornamentní sklo jde použít do izolačního trojskla. Podle složení izolačního trojskla a požadavku zákazníka zvolíme pozici, na kterou toto sklo umístíme. Obvykle ornamentní sklo umístíme na pozici 3, 4 což je prostřední sklo. Při požadavku na barevné ornamentní sklo doporučujeme do izolačního trojskla toto sklo tepelně upravit (SAFE ESG), tímto minimalizujeme riziko následného samovolného prasknutí skla.

10Jde použít meziskelní mřížka do izolačního trojskla?

Ano meziskelní mřížka jde použít i do izolačního trojskla. Samozřejmě za předpokladu že meziskelní dutina je dostatečně široká vzhledem k požadované mřížce.

11Při nízkých teplotách se nám rosí skla. Voda stéká na vnitřní parapety. Nevíte, čím by to mohlo být?

Rosení skel je častým problémem, který se objeví po montáži okna. Většinou vzniká z neznalosti a z několika chyb, které dělají uživatelé díky zažitým návykům se starými okny.

Kondenzace vlhkosti na chladných plochách je fyzikální jev, který nelze zcela odstranit, ale lze ho za určitých podmínek omezit.

Všechna moderní okna a dveře jsou osazeny kvalitním těsněním, které zabraňuje profukování, zatékání a úniku tepla. Na druhou stranu však zabraňuje také úniku vlhkosti vzniklé uvnitř místnosti a proto je potřeba pravidelně větrat, případně používat funkci mikroventilace u OS oken (otvíravých/sklopných). Často jsou ještě domy dodatečně tepelně izolovány venkovní vrstvou polystyrenu. A tím se dům stává téměř neprodyšným a vlhkost z interiéru nemá kam unikat.

Zdroje vlhkosti v domech a budovách:

 • vlhkost vzniklá při vaření
 • lidská činnost
 • přítomnost lidí v místnosti
 • zalévání květin
 • vlhkost novostavby
 • jiné zdroje vlhkosti

Faktory podporující a zvyšující rosení:

 • nesprávné proudění vzduchu podél okna
 • nedostatečné topení
 • nevhodné umístění topného tělesa
 • stažené žaluzie
 • vnitřní parapet přečnívající přes topidlo
 • dlouhá záclona
 • umístění oken na severní, severozápadní a severovýchodní stranu, kdy jsou skla více ochlazována
 • neprodyšné zateplení budovy
 • nedostatečné větrání
 • nevyvážená venkovní teplota a vlhkost
 • nevyvážená vnitřní teplota a vlhkost
 • použití hliníkového rámečku v izolačním skle
 • další faktory

Než budete uplatňovat reklamaci izolačních dvojskel z důvodu rosení ze strany interiéru, prosím ujistěte se, že jste udělali vše pro minimalizaci výše uvedených faktorů.

Koncoví spotřebitelé často požadují návštěvu našich specializovaných pracovníků z důvodu rosení izolačních dvojskel. U tohoto reklamačního důvodu je třeba upřesnit, na které straně skel k rosení dochází. Rosení izolačních skel uvnitř meziskelního prostoru (vodní kondenzát nejde otřít ani z jedné strany, je uvnitř) bývá zpravidla výrobní vadou a reklamace tohoto typu je oprávněná.

Pokud jde ale o rosení izolačních skel z venkovní (exteriérové), či z vnitřní (interiérové) strany a při posouzení takto reklamovaných izolačních skel je zjištěno, že nevykazují žádnou výrobní vadu a jsou vyrobena zcela v souladu s objednávkou, jsou tyto reklamace posouzeny jako neoprávněné. Dle platných všeobecných obchodních a dodacích podmínek společnosti SVOBODA sklenářství, s.r.o. Vám v těchto případech může být výjezd na tuto neoprávněnou reklamaci účtován jako placený servis naší společnosti.

12Jaké meziskelní rámečky používáte k výrobě izolačních skel? Který rámeček je lepší a proč?

Naše společnost používá k výrobě izolačních skel hliníkové, nerezové a plastové rámečky. Záleží na tom kde bude izolační sklo použito popř. na požadavku zákazníka. Klasický hliníkový rámeček je dnes běžně nahrazován tzv. (Warm edge) rámečkem pro teplý okraj izolačního skla (nerez a plast). Hlavní rozdíl je ve vyšší vnitřní povrchové teplotě skla způsobené nižší tepelnou vodivostí rámečku. Díky této vyšší vnitřní povrchové teplotě v okrajích zasklení tento rámeček výrazně snižuje riziko nadměrného výskytu vodních par.

13Mám v izolačním dvojskle okrasné mřížky které uvnitř klepou. Je to v pořádku ?

Klepaní mřížek při manipulaci s okny, dveřmi nebo drnčení při projíždění těžkých automobilů po blízké komunikaci není na závadu a vyplívá to s technologie výroby a použitých materiálů. Každý zákazník musí s klepáním počítat. Jednoznačně řečeno, klepání mřížek není na závadu.

14Jaký je rozdíl mezi bezpečnostním sklem vrstveným (VSG) a tepelně tvrzeným (ESG)?

Bezpečnostní sklo vrstvené (VSG) se skládá z několika tabulí plochého skla různé síly. Mezi skly je použita bezpečnostní fólie. Pře jeho rozbití zůstane sklo vcelku a nehrozí tedy např. možnost propadnutí osoby. U tohoto skla lze i dodatečně upravit rozměr, lze jej vrtat, brousit atd. Bezpečnostní sklo tepelně tvrzené (ESG) je sklo tepelně upravené. Při jeho poškození se roztříští na malé neostré kousky a je minimalizováno riziko poranění. Toto sklo ovšem nemůže zcela zabránit možnosti propadnutí osoby. Rovněž jej nelze dodatečně upravit řezáním, broušením a vrtáním.

15Uvažuji o výměně oken, jelikož chci ušetřit náklady na vytápění, chtěl bych Vás požádat o radu, zda je výhodnější izolační dvojsklo nebo trojsklo. Nezatížilo by trojsklo příliš rámy oken?

Pro ušetření nákladů na vytápění je určitě výhodnější izolační trojsklo. Má mnohem lepší koeficient prostupu tepla Ug než dvojsklo. Co se týče zatížení rámů oken, k tomu nutno říci, že dnes se již zcela standardně vyrábí a dodávají okna (ať plastová, hliníková nebo dřevěná), která jsou pro izolační trojskla speciálně konstruována, takže nehrozí např. deformace křídel oken váhou trojskla. Jejich výrobci Vám zajisté doporučí nejvhodnější profily oken.

16Je možné izolační sklo dodatečně (např. po několika letech) naplnit opět plynem?

Bohužel tato možnost je díky technologii výroby izolačních skel již vyloučena.

17Existuje nějaká možnost, jak by bylo možné upravit rozměr tepelně tvrzeného skla (ESG)?

V tomto případě Vás musíme zklamat, neboť rozměr tepelně tvrzeného skla již nelze dodatečně upravit. Není možné jej ani vrtat, brousit atd. V případě takového mechanického zásahu do něj dochází k jeho úplnému zničení.  Jediná možnost úpravy tepelně tvrzeného skla je pískování (plošné či ornamentní).

18Dobrý den, mám v plánu nechat přistavět k jižní straně rodinného domu zimní zahradu. Jaké mi doporučíte sklo na její střechu?

Pro střechy zimních zahrad se s úspěchem využívá izolačních skel složených z tepelně tvrzeného skla (ESG) a vrstveného skla (VSG) Horní sklo izolačního skla použitého na střeše zimní zahrady by mělo být vždy sklo ESG z důvodu odolnosti proti např. krupobití. Spodním sklem je pak z důvodu bezpečnosti osob před poraněním sklo VSG. Z důvodu umístění Vaší zimní zahrady orientované na jižní straně domu bych Vám rovněž doporučil použití některého typu protislunečního skla. Pokud budete mít zájem, rádi se Vám budeme věnovat a navrhneme nejvhodnější řešení.

19Jak se ošetřuje pískované sklo?

Zde je nutné položit si otázku, zda se jedná o pískované sklo již jako hotový produkt (např. sklo MATELUX), popřípadě je pískování prováděno na obyčejném skle dodatečně (např. pískování ornamentu). Pokud máte již pískované sklo jako hotový produkt, lze jej bez problému čistit běžnými přípravky na mytí skel. Pokud se jedná o dodatečně pískované sklo, doporučuje se čištění jemně vlhkým hadříkem bez použití chemických přípravků.